Hyvä tietää

Verottomat korvaukset vuonna 2017

  • kokopäiväraha 41,00 €
  • osapäiväraha (matka yli 6 t) 19 €
  • päivärahaa alennetaan 50% jos yli 10 tunnin matkan aikana
    on tarjottu 2 ateriaa ja yli 6 tunnin aikana 1 ateria.
  • ateriakorvaus: vaihtelee eri aloilla, kysy tarkemmin.
  • kilometrikorvaus 0,41 €/km

LUONTAISEDUT

  • puhelinetu 20 €

Sosiaaliturvan maksuluokat ajalla 1.1.2017 alkaen

  •   1,08 %

Työnantajan maksut

    Työnt.
alle 53 v.
Työnt.
yli 53 v.
Työnt. 
63-67 v.
TyEL kokoaikainen 25,1 % 6,15 % 7,65 % 6,15 %
Työttömyysvakuutus 2,40 %      
Ryhmähenkivakuutus (lakisääteisestä vakuutuksesta hinta on toimialakohtainen        
YEL - yrittäjä päättä itse tulorajan   24,1 % 25,6 %